Kaş Engelsiz Yaşam Çözmleri Haritası Tamamlandı.

Her birey farklıdır. Biyolojik olarak olduğu kadar; bilişsel, düşünsel ve ruhsal olarak da kendine has özellikler taşır. Yetenekleri, becerileri ve kapasiteleri de farklıdır. Bireyi özgün ve bir o kadar zengin ve değerli yapan da bunlardır.

 

Sosyal alanlarda birlikte yaşamak, üretken topluluklar oluşturmak ve ortak bir geleceği tasarlamak için herkese ihtiyaç vardır. Ayrım yapmaksızın hem de. Eşit olanaklar ve fırsatlarla; dil, din, cins, soy, etnik köken, kültürel doku, yaşam tercihleri, siyasi eğilimleri, fiziki ve zihinsel kapasitesi, bizimkine uyuyor uymuyor diye bakmaksızın…

Farklılığın, renkliliğin ve özgür kişiliklerin birlikteliği zenginliktir.

Bizler sadece özel günlerde değil her gün bunu hatırlayarak ve hatırlatarak herkes için eşit bir yaşamın savunuculuğunu üstleniyoruz.

Gelin bu zenginliklerle dolu geleceği birlikte daha da kuvvetli inşa edelim.

Alternatif Yaşam Derneği’nin sosyal değişim projelerine gönüllü katılarak değişimin bir parçası olabilirsiniz.

Herkes için eşit bir yaşam mümkün!

Kaş Engelsiz Yaşam Çözüm Haritası Tamamlandı.

Engelsiz Yaşam Çözümleri Haritası, Covid-19 sürecinin toplumda açtığı derin yaraları onarmak

ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için uygulanacak bir Kamu -STK işbirliği projesidir.

 

Bu projedeki hedef kitle başta engelli vatandaşlar olmak üzere, ihtiyaç sahibi bireyler,

ekonomik, sosyal dezavantajlı aileler ve yaşlılıklarından ötürü muhtaç duruma düşmüş

vatandaşlar olacaktır.

 

TÜİK verileri baz alınacak olursa 60.000 nüfuslu KAŞ ilçemizde (ortalama %13) 8.000

civarında engelli) vatandaşımızın olabileceği varsayılabilir.

 

Eldeki mevcut veriler ile bu varsayım üzerinden tespit edilecek bütün ihtiyaçların yapılan

analizlerden yola çıkarak haritası oluşturulacaktır

 

KAŞ merkez, bölge ilçeler, köyler ve ücra yerleşkeleri de kapsayacak bir çalışma ile

mevcut durum tespiti ve analizi yapılacaktır.

 

İhtiyaçların giderilmesi için uygun görülen ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvurular

yapılacak, destek kampanyaları düzenlenecektir.

 

Tek bir aile ve birey geride bırakılmaksızın ihtiyaçlar hızlı, kontrollü ve şeffaf bir biçimde

sahiplerine ulaştırılacaktır.

 

Projede Covid-19 pandemi sürecinin ek olarak açtığı yaraları gözlemlemek ve onarıcı

tedbirleri almak mümkün olacaktır.

 

Tüm süreç teknolojik olanaklarla dijital bir veri tabanına oturtulacak ve haritalandırılacaktır.

 

Kamuoyu paylaşımları ihtiyaçharitası.org ve kolektifcozum.org platformlarından yapılacaktır.

 

Tüm dünyanın zorlandığı böylesi tarihsel bir donemde daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var.

 

Projemiz kamu, STK, özel sektör, yerel yönetim, kalkınma örgütleri ve hayırseverlerin

kolektif dayanışmasının güzel bir modeli ve örneği olacaktır.

 

Sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir geleceği garanti altına almak; engelli – engelsiz , genç-

yaşlı, eğitimli-eğitimsiz vb. ayırımı yapmadan çeşitlilikleri kapsayıcı, kucaklayıcı bir yaklaşım

sergilenecektir.

 

Kaş ilçemiz Akdeniz’de oynadığı coğrafi, tarihsel, kültürel ve tüm sosyal rollere yakışır şekilde

örnek bir yerel kalkınma hamlesi ile Türkiye’de öncü bir rol oynayacaktır.

 

Evet, bizler inanıyoruz…

 

Engelsiz Bir Yaşam Mümkün..!

Comments (2)

  • Casey Mallep

    Lorem ipsum dolor sit amet, sed do consectetur adipiscing elit incididunt. Consectetur adipiscing elit tempor incididunt ut labore consectetur adipiscing elit.

    • Mando Luttrell

      Lorem ipsum dolor sit amet, sed do consectetur adipiscing elit incididunt. Consectetur adipiscing elit tempor incididunt.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir