SHERO

“Kendi kahramanın ol!”

SHERO’nun misyonu, uluslararası erkek ve kadınları, kişisel gelişim atölyeleri, eğitim seminerleri, spor ve temalı etkinlik kampları kullanarak yönlendirmek ve güçlendirmektir. İnsanların fiziksel, duygusal, zihinsel güçlerinin farkında olmalarına ve amaçlarını gerçekleştirmek için bir eylem planı oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.